Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Cartera

Control i anàlisi de la tresoreria

Eina bàsica per al seguiment dels venciments de clients i proveïdors.

Controla la gestió de tresoreria de l'empresa en connexió directa amb comptabilitat.

Agilitza els processos de cobrament amb notes individuals per client i venciment.

Controla específicament les devolucions.

Permet el cobrament i el pagament segons les normes AEB.

Preveu la tresoreria per entitat financera a 12 mesos vista.

Cartera

CARACTERÍSTIQUES

Generals
Gestió de cobraments
Gestió de pagaments
Previsió de tresoreria

PANTALLES