Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Centrals Hortofructícoles

FRUITSYS

Aconsegueix la màxima eficiència amb FRUITSYS, el software creat per a la gestió integral del sector hortofructícola.

Una solució àgil, modular i adaptada als processos crítics d'empreses agroalimentàries (traçabilitat del producte, enllaç amb els equips de producció, liquidació amb els productors, compliment de la normativa d'etiquetatge, costos reals sobre kg venuts...).

Descarrega't una presentació del producte: SG2 SOLUTIONS FRUITSYS - presentació

Descarrega't les funcionalitats específiques del software : SG2 SOLUTIONS FRUITSYS - especificacions

Centrals Hortofructícoles

CARACTERÍSTIQUES

Gestió de camp
Productes
Gestió de compres
Entrades de fruita
Escandalls de fruita
Fabricació d'envasos
Producció de fruita
Gestió de vendes
Control de transport
Control de costos de vendes
Gestió d'envasos
Traçabilitat total
Bestretes i liquidacions
Resultats i estadístiques