Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Comptabilitat

Dissenyat específicament per a PIMES

Especialment dissenyat per a les PIMES que necessiten una eina ràpida, àgil i senzilla per a la gestió comptable de l'empresa.

Enllaç directe amb els mòduls de VENDES, TPV, CONTRACTES, CONTROL DE PROJECTES, SERVEI TÈCNIC i COMPRES per a la comptabilització automàtica de factures; i amb el mòdul de CARTERA per a la comptabilització automàtica de cobraments i pagaments.

Comptabilitat

CARACTERÍSTIQUES

PANTALLES