Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Fabricació

Flexibilitat i control de produccions

Millora els controls administratius dels processos de fabricació mitjançant escandalls per a cada article, imputant matèries primeres, mà d'obra, fases per equip o màquina i costos addicionals.

Analitzem la forma de treballar de cada empresa i adaptem el software al màxim a les necessitats de cada client.

Fabricació

CARACTERÍSTIQUES

Escandalls
Ordres de Fabricació