Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Magatzem

Control total en la gestió del magatzem

Imprescindible per controlar l'estoc, també entre diferents magatzems, i gestionar la traçabilitat de totes les operacions que l'afecten.

Disposa de mètodes de regularització en temps real o bé diferits en el temps.

 

Magatzem

CARACTERÍSTIQUES

PANTALLES