Imprimir

902 08 08 18
www.sg2solutions.com

Serveis Tècnics

SATSYS

Permet visualitzar tota la informació crítica en una sola opció: contracte, equip, ordre de reparació, dades tècniques...

Redueix els processos administratius, amb l'opció d'anul·lar els documents en paper i enviar les dades per correu electrònic.

Permet assignar contractes a clients i automatitzar els diferents processos, revisions, facturacions...

Possibilita fer el seguiment d'ordres de reparació: per estat, tècnic, població...

Disposa d'una agenda general i per tècnic.

Serveis Tècnics

CARACTERÍSTIQUES