Compres

Eficiència i optimització dels diferents processos relacionats amb proveïdors

Eina indispensable per al control dels processos de compres de l'empresa.

Permet el control de preus i de descomptes de compra, així com l'actualització automàtica de preus quan es rep qualsevol mercaderia.

Es pot completar amb el mòdul de MAGATZEM.

Compres

CARACTERÍSTIQUES

  • Pool de compres per optimitzar les comandes a proveïdors

  • Introducció de dades mitjançant lectura de codis de barres

  • Enviament automàtic per correu electrònic de les comandes a proveïdors

  • Seguiment de comandes pendents, enviades a proveïdors i rebudes

  • Recepció total o parcial de les mercaderies

  • Traspàs automàtic de dades entre documents

  • Etiquetatge en codi de barres de les mercaderies rebudes

  • Facturació directa de la mercaderia rebuda amb la corresponent comptabilització

PANTALLES

Pantalles d'ARTICLES
Pantalles de PROVEÏDORS
< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI