Instal·lacions

Diverses possibilitats

SG2 SOLUTIONS ofereix diverses possibilitats i preus d'implantació:

  • El client instal·la el software en els seus servidors i en la ubicació on cregui oportuna (in situ).

  • El software s’instal·la en servidors externs al núvol (cloud). Aquest tipus d’implantació ofereix diferents alternatives econòmiques per adquirir el software, ja que també es pot contractar com a un servei (Saas).


Si es fa clic a cadascuna de les opcions d’implantació que apareixen més avall, s’expliquen detalladament, perquè cada empresa pugui escollir quina s’escau per al seu negoci.

IN SITU

Implantació in situ SG2solutions

AL NÚVOL

Implantació al núvol SG2solutions

IMPULSA
EL TEU NEGOCI