Control de projectes

L'eina que proporciona resultats

Útil per controlar i gestionar qualsevol projecte o instal·lació a partir de diversos sectors empresarials.

Analitzem la manera de treballar de cada empresa i adaptem el software a les necessitats de cada client.

Es pot completar amb el mòdul de COMPRES i el de MAGATZEM.

Control de projectes

CARACTERÍSTIQUES

  • Control de projectes segons situació: inicial, pendent de material, assignat, acabat, facturat...

  • Creació de projectes manual o automàtica (procedent de pressupostos)

  • Assignació d'un responsable per projecte

  • Visualització per projecte, departament, línia de negoci, responsable, client, població...

  • Assignació de costos (hores dels tècnics, materials, desplaçaments...) per obtenir el resultat real de cada projecte

  • Enllaç directe als documents addicionals de cada projecte: plànols, documentació tècnica...

  • Assignació directa dels costos de cada projecte en rebre els diferents albarans de compra

  • Visualització i exportació de dades en format Excel

PANTALLES

Pantalles d'ARTICLES
Pantalles de CLIENTS
< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI