Servei tècnic

Control i seguiment per reparació

Per gestionar diàriament qualsevol servei tècnic és imprescindible conèixer la situació de cada ordre de reparació durant tot el procés administratiu. D'aquesta manera, es disposa d'informació per atendre el client.

Des d’aquest mòdul es controlen els treballs per tècnic, assignant prioritat i data d'entrega. Alhora, s’agilitza el procés de facturació, evitant costos addicionals.

Existeix la possibilitat de veure les ordres de reparació assignades als tècnics en format agenda, tant en el lloc de treball com in situ a casa del client on s'està fent la feina.

 

Servei tècnic

CARACTERÍSTIQUES

 • Control d’ordres de reparació segons: recepció, pressupost, pendent de material, enviada a proveïdors, assignada, acabada, factura i garantia

 • Control de treballs pendents per tècnic

 • Assignació d'un responsable per a cada ordre de reparació

 • Els tècnics tenen la seva pròpia empresa on poden veure les tasques pendents, assignar-se noves tasques o finalitzar-les.

 • Els responsables del departament SAT poden veure les agendes de tots els tècnics i gestionar-les.

 • L'agenda està disponible en el mòdul de mobilitat també, de manera que a més de fer-la servir en el lloc de treball a la pròpia empresa, estarà disponible in situ en els desplaçaments als clients.

 • Descripció de l’avaria, treballs realitzats, observacions...

 • Especificacions de l’element que cal reparar: marca, model, matrícula, núm. de sèrie...

 • Referència manual per a les ordres de reparació fora de l'establiment

 • Entregues a compte permeses per a cada reparació

 • Enllaç directe als documents addicionals de cada ordre de reparació (manuals, documentació tècnica...)

 • Impressió del document d’entrada

 • Procés de facturació directa per document o facturació automàtica

PANTALLES

Pantalles d'ARTICLES
Pantalles de CLIENTS
< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI