Cartera

Control i anàlisi de la tresoreria

Eina bàsica per al seguiment dels venciments de clients i proveïdors.

Controla la gestió de tresoreria de l'empresa en connexió directa amb comptabilitat.

Agilitza els processos de cobrament amb notes individuals per client i venciment.

Controla específicament les devolucions.

Permet el cobrament i el pagament segons les normes AEB.

Preveu la tresoreria per entitat financera a 12 mesos vista.

Cartera

CARACTERÍSTIQUES

Generals
 • Control de venciments per estat: pendent, devolució, domiciliat, cobrat, pagat, anul·lat

 • Cerca, ordenació, filtratge i agrupació de dades per qualsevol camp

 • Visualització del contingut de la factura i contactes del client o proveïdor en cada venciment

 • Comptabilització automàtica

 • Incorporació de notes per al seguiment de reclamacions

 • Múltiples llistats per gestionar i controlar la cartera

Gestió de cobraments
 • Cobraments totals o parcials

 • Entrada de devolucions manual o automàtica (norma 58)

 • Fraccionament i agrupació de venciments

 • Emissió de remeses segons les normatives CSB 19, 32, 58 i SEPA 19.14

 • Control bancari per línies de descompte

 • Informes per a companyies de risc

Gestió de pagaments
 • Pagaments totals o parcials

 • Fraccionament de venciments

 • Recepció de remeses segons les normatives CSB 34, 34 Caixa, 68 i SEPA 34

 • Recepció de remeses de confirming

 • Impressió de carta i pagaré segons el model de cada entitat financera

 • Opció de pagaments múltiples

Previsió de tresoreria
 • Assignació de previsions extraordinàries

 • Connexió entre Cartera i Comptabilitat

 • Selecció de dades per a una o diverses entitats financeres

 • Informe amb la previsió de 12 mesos

PANTALLES

Pantalles de CLIENTS
Pantalles de PROVEÏDORS
< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI