Comptabilitat

Dissenyat específicament per a PIMES

Especialment dissenyat per a les PIMES que necessiten una eina ràpida, àgil i senzilla per a la gestió comptable de l'empresa.

Enllaç directe amb els mòduls de VENDES, TPV, CONTRACTES, CONTROL DE PROJECTES, SERVEI TÈCNIC i COMPRES per a la comptabilització automàtica de factures; i amb el mòdul de CARTERA per a la comptabilització automàtica de cobraments i pagaments.

Comptabilitat

CARACTERÍSTIQUES

 • Multiempresa i multiexercici

 • Enllaç directe amb els mòduls de gestió i cartera

 • Senzilla i ràpida comptabilització d’assentaments

 • Importació de factures digitalitzades

 • Assignació d’assentaments automàtics o predefinits

 • Control de factures anul·lades

 • Comptabilitat analítica per centres de cost

 • Gestió i comptabilització automàtica d’amortitzacions

 • Opció d’adjuntar notes als assentaments

 • Permet associar documents escanejats als assentaments

 • Restricció de comptes i opcions per usuari

 • Control pressupostari per centre de cost

 • Càlcul automàtic de la liquidació d’IVA, model 303, 340 i 390. Inclou el control de les adquisicions i entregues intracomunitàries, importacions, exportacions, subjecte passiu, ISP nacional – Intracomunitari – fora de la UE.

 • Presentació telemàtica del model 347; llistat del model 349 i llistat per retencions

 • Si ha de treballar telemàticament amb el SII (Suministro Inmediato de Información), vegi el mòdul específic que tenim disponible.

 • Punteig de comptes i conciliació bancària manual o automàtica segons la norma 43

 • Control d'amortitzacions i creació automàtica d'assentaments

 • Dissenyador de balanços personalitzables

 • Llibres oficials en format PDF per presentar-los al Registre Mercantil

 • Creació d’informes per a la gestió analítica

 • Possibilitat de realitzar múltiples vegades el procés de regularització i tancament, amb creació automàtica de l’assentament d’obertura

 • Tancament provisional

 • Comprovació de les dades comptabilitzades

 • Cerca per import i concepte

PANTALLES

< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI