Fabricació

Flexibilitat i control de produccions

Millora els controls administratius dels processos de fabricació mitjançant escandalls per a cada article, imputant matèries primeres, mà d'obra, fases per equip o màquina i costos addicionals.

Analitzem la forma de treballar de cada empresa i adaptem el software al màxim a les necessitats de cada client.

Fabricació

CARACTERÍSTIQUES

Escandalls
 • Gestió d’escandalls agrupats per fases o articles

 • Actualització del preu per escandall segons preus de cost

 • Actualització del preu del producte acabat segons valoració d’escandall

Ordres de Fabricació
 • Entrada d’ordres de fabricació manual amb o sense detall d’escandall

 • Control de l’estat de les ordres de fabricació (recepció, en curs i finalitzada)

 • Enllaç directe dels documents externs de l'ordre de fabricació per al seu seguiment (plànol, fotografies, controls de qualitat, detalls...)

 • Diferència entre unitats previstes i fabricades

 • Generació automàtica de números de lot i dates de caducitat

 • Increment i disminució d’existències per al producte final i la matèria primera

 • Diferents tipus d’ordres de fabricació:

  •       fabricació d'un sol producte acabat a partir d'un escandall o de matèries primeres
  •       fabricació de diversos productes acabats a partir d'un o més escandalls o de matèries primeres

   

Pantalles d'ARTICLES
< TOTS ELS MÒDULS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI