Serveis Tècnics

SATSYS

Permet visualitzar tota la informació crítica en una sola opció: contracte, equip, ordre de reparació, dades tècniques...

Redueix els processos administratius, amb l'opció d'anul·lar els documents en paper i enviar les dades per correu electrònic.

Permet assignar contractes a clients i automatitzar els diferents processos, revisions, facturacions...

Possibilita fer el seguiment d'ordres de reparació: per estat, tècnic, població...

Disposa d'una agenda general i per tècnic.

Serveis Tècnics

CARACTERÍSTIQUES

 • Assignació d'equips a clients

 • Dades dels equips (caracterítiques) configurables

 • Control de revisions

 • Contractes de clients

 • Rendibilitat de cada contracte

 • Impressió directe del contracte per la signatura

 • Dades del contracte i dades de facturació

 • Visualització per contracte de les factures corresponents

 • Assignació de múltiples representants

 • Creació d'OR manuals o automàtiques a partir del contracte del client

 • Connexió directa entre OR, client, equip i contracte

 • Assignació de tècnics

 • Agenda per dia o tècnic

 • Control de costos (hores, desplaçaments, dietes…)

 • Assignació de números de sèrie

 • Control de números de sèrie disponibles

 • Lliuraments a compte (bestretes)

 • Visualització del resultat econòmic per OR

 • Classificació per diferents tipus d'OR

 • Situacions diferents per documents

 • Impressió del document de recepció

 • Facturación directa o automàtica

 • Traçabilitat entre documents

 • Control per departaments i línies de negocis

 • Impressió personalitzada de documents i llistats

< VEURE TOTS ELS SECTORIALS

IMPULSA
EL TEU NEGOCI